history

ÖNEMLİ TARİHLER


 • 9 Kasım 2018 Sempozyum Başlangıç Tarihi
 • 9 Kasım 2018 Sempozyum Başlangıç Tarihi

DUYURULAR


Web Sayfası Yayında.

SEMPOZYUMA KALAN SÜRE


 • GÜN
 • SAAT
 • DAKİKA
 • SANİYE
 • BİLİMSEL PROGRAM


    9 Kasım 2018, Cuma : Kolon Kanseri  
  08:30 - 09:45 Kayıt  
  09:45 - 10:00 Açılış Konuşmaları  
  10:00 - 10:30 Oturum 1: Konferans  
    Kolorektal kanserde nereden geldik, nereye gidiyoruz?  
  10:30 - 12:00 Oturum 2: Tanıdan Tedaviye Kolon Kanseri  
  10:30 - 10:45 Çıkartılamayan her polip ameliyat edilmeli mi? ESD sorunları çözecek mi?  
  10:45 - 11:00 Polipektomi sonrası patoloji raporunda kanser çıktı, şimdi ne yapalım?  
  11:00 - 11:15 Kolon kanseri klinik evrelendirmesinde uzlaşma sağlanabildi mi?  
  11:15 - 11:30 Tıkayıcı kolon kanserinde ortak yaklaşım sağlandı mı? Stent dertlerin çözümü mü?  
  11:30 - 12:00 Tartışma  
  12:00 - 13:00 Öğle Yemeği  
  13:00 - 14:45 Oturum 3: Kolon Kanserinde Tartışmalı Konular  
  13:00 - 13:20 Kolon kanseri için komplet mezokolik eksizyon – ne kadar şarttır?  
  13:20 - 13:40 Transvers kolon ve splenik fleksura tümörlerinde teknik seçimi ve rezeksiyon sınırları nasıl olmalı?  
  13:40 - 14:00 Güvenli anastomoz için ne yapmalıyız? Floresans anjiografi sorunları giderecek mi?  
  14:00 - 14:20 Kolon kanserinde minimal invaziv cerrahi; robotik cerrahinin yeri nerede?  
  14:20 - 14:40 Tartışma  
  14:40 - 15:00 Kahve Arası  
  15:00 - 16:40 Oturum 4: Senkron Metastatik Kolon Kanseri  
  15:00 - 15:20 Senkron metastatik hastalıkta primer tümöre yaklaşım ne olmalı?  
  15:20 - 15:40 Karaciğer metastazlarında yaklaşım; metastaz cerrahisinde sınırlar nedir?  
  15:40 - 16:00 Karaciğer metastazlarında girişimsel radyolojinin yeri- TAKE ve TARE  
  16:00 - 16:20 Periton metastazı için yüksek riskli hastalarda yönetim, kolon kanserinde sitoredüktif cerrahi  
  16:20 - 16:40 Tartışma  
  16:40 - 18:00 Oturum 5: Kolon Kanserinde Patoloji ve Onkoloji; Yeni Ne Var?  
  16:40 - 17:00 Kolon kanserinde neoadjuvan tedaviyi konuşmanın zamanı mı?  
  17:00 - 17:20 Kolon kanserinin yerine göre onkolojik tedavi, sağ -sol farklı mı?  
  17:20 - 17:40 Kolon kanserinde immunoterapi bir umut mu yoksa hayal kırıklığı mı?  
  17:40 - 18:00 Hangi etkenler evre II hastalıkta adjuvan tedaviyi düşünmemizi gerektirir? Klinik ve patolojik belirteçler.  
  18:00 - 18:30 Tartışma  
   
    10 Kasım 2018, Cumartesi : Rektum Kanseri  
  08:00 - 09:30 Oturum 6: İyi Bir Sonuç İçin İyi Bir Başlangıç Yapalım  
  08:00 - 08:20 Tedavi planlamasında önemli klinik etkenler:  
  08:20 - 08:40 MR ile normal pelvik anatomi, cerrahlar bu görüntüye hakim olmalı.  
  08:40 - 09:00 Tedavi kararını etkileyen görüntüleme bulguları nelerdir? Tümörün yeri, çevresel sınır, ekstramural venöz invazyon,ERUS endikasyonları, yeniden görüntüleme ne zaman?  
  09:00 - 09:20 Tartışma  
  09:20 - 10:45 Oturum 7: Neoadjuvan Tedavide Gelinen Son Nokta  
  09:20 - 09:40 Kısa dönem ve uzun dönem radyoterapi kim için ve ne zaman?  
  09:40 - 10:00 Zaman artık değişim zamanı: İndüksiyon ve konsolidasyon tedavileri.  
  10:00 - 10:20 Neoadjuvan tedavi sonrası yanıtı nasıl değerlendirelim? PET vs MR, Endoskopi  
  10:20 - 10:40 Tartışma  
  10:40 - 11:00 Kahve Arası  
  11:00 - 12:30 Oturum 8: Neoadjuvan Tedavi Sonrası Tedavi Planlaması  
  11:00 - 11:20 Klinik tam yanıt var; standart cerrahi mi bekle gör mü?  
  11:20 - 11:40 Tam ve tama yakın cevaplı hastada lokal eksizyonun yeri var mı?  
  11:40 - 12:00 Tartışma  
  12:00 - 13:00 Öğle Yemeği  
  13:00 - 15:30 Oturum 9: Rektum Kanserinde Cerrahi Tedavi  
  13:00 - 13:20 Erken evre rektum kanseri; Standart TME ve transanal cerrahi.  
  13:20 - 13:40 Laparoskopik cerrahi ile rektum kanserinde daha iyi sonuçlar alırım  
  13:40 - 14:00 Robotik cerrahi ile rektum kanserinde daha iyi sonuçlar alırım.  
  14:00 - 14:20 TaTME gerçekten bir umut mu yoksa hayal kırıklığı mıdır?  
  14:20 - 14:40 Sfinkter koruyucu cerrahide sınırlar; intersfinkterik rezeksiyon sonrası amputasyon bitti mi?  
  14:40 - 15:00 Kim için klasik, kim için ekstralevatör APR  
  15:00 - 15:30 Tartışma  
  15:30 - 16:30 Oturum 10: Rektum Kanserinde Patolojik Değerlendirme Önemlidir  
  15:30 - 15:50 Spesimen nasıl işleniyor, patoloji raporu nasıl yazılıyor? APR ve LAR rezeksiyon örneklerinin patolojik değerlendirmesi. Onkolog, cerrah neyi bilmek ister?  
  15:50 - 16:20 Rektum kanserinde tümör regresyon skoru ve diğer patolojik prognostik faktörlerin klinik sonuçlara etkisi.  
  16:20 - 16:40 Rektum kanseri cerrahisi sonrası sürprizler!  
  16:40 - 17:00 Tartışma  
  17:00 - 17:20 Kahve Arası  
  17:30 - 19:00 Oturum 11: Konuşulmayanlar  
  17:30 - 17:45 Stoma her zaman kurtarıcı mı yoksa başlıca sorun kaynağı mı?  
  17:45 - 18:00 Üriner ve seksüel fonksiyonları göz ardı mı ediyoruz?  
  18:00 - 18:15 Eyvah anastomoz kaçağı var! Cerrahı ve hastayı neler bekliyor?  
  18:15 - 18:30 Aşağı anterior rezeksiyon sendromu kader mi?  
  18:30 - 18:45 Kanserli hastada psikiyatrik destek ne zaman verilmeli?  
  18:45 - 19:00 Perinede iyileşmeyen yara ve perianastomotik sinüsler.  
  19:00 - 19:30 Tartışma  
   
    11 Kasım 2018, Pazar : Multidisipliner Tümör ve Video Sunumlar  
  08:30 - 10:00 Oturum 12: Olgularla Kolon Kanseri ve Çözümler
  • Erken evre
  • İleri evre
  • Metastatik olgular
   
  10:00 - 11:30 Oturum 13: Olgularla Rektum Kanseri ve Çözümler
  • Erken evre
  • Lokal ileri evre
  • Neoadjuvan tedavi sonrası tam yanıt
  • Metastatik hastalık
   
  11:30 - 12:00 Kahve Arası  
  12:00 - 13:15 Oturum 14: Teknik Uygulamalar- Video Şenliği  
  12:00 - 12:15 Minimal invaziv sağ kolon cerrahisi  
  12:15 - 12:30 Laparoskopik rektum cerrahisi  
  12:30 - 12:45 Robotik rektum cerrahisi  
  12:45 - 13:00 Transanal endoskopik cerrahi  
  13:00 - 13:15 TaTME  
  13:15 - 13:30 Kapanış